Tvist om vårdnad

En vårdnadstvist uppstår när föräldrar ska skilja sig och det blir en tvist om vem som ska ha hand om barnet. Det är verkligen synd att barnet ska hamna i kläm här. Men det är ju självklart att båda föräldrarna vill ha hand om barnet även fast de skiljs åt. Men det här måste ju lösas hur som helst. Det är ju klart att barnet ska få ha en förälder efter detta. Det kan ju bli så att det blir delad vårdnad så att barnet får vara hos båda föräldrarna. Det är ju riktigt bra det.